Aanmeldformulier lidmaatschap


Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 aug t/m 30 juli.

Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni te gebeuren, bctgooi@gmail.com.

Zie het 'huishoudelijk reglement' op de website voor meer informatie over de rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap van BC 't Gooi.


Ik geef BC 't Gooi toestemming voor de hieronder aangevinkte gegevensverwerkingen


Machtiging

De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso.
Deze betaling wordt in twee termijnen geïnd, namelijk in oktober/november én februari/maart.

Bent u het niet eens met een afschrijving dan heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Ook kunt u te allen tijde de machtiging intrekken.

Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonclub ‘t Gooi om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verschuldigde contributie overeenkomstig de opdracht van Badmintonclub ‘t Gooi.