Beëindiging lidmaatschap / competitie deelname

Beëindiging lidmaatschap / competitie deelname

Het lidmaatschap is aangegaan voor een heel seizoen en het seizoen loopt van 1 aug t/m 30 juli.

  • Beëindiging van het lidmaatschap
    Dit kan uitsluitend schriftelijk
    (opzegformulier, email of brief) en moet vóór 1 juni bij de ledenadministratie zijn gemeld.

  • Beëindiging van competitiedeelname voor het nieuwe seizoen
    Dit kan uitsluitend per e-mail en moet vóór 1 april bij de Technische Commissie zijn gemeld.

Wanneer de beëindiging niet tijdig is ontvangen, is men verplicht de voor het speelseizoen geldende contributie te blijven betalen vanwege de stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap.
Zie voor meer aanvullende informatie het huishoudelijk reglement.

Als bewijs van de schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap ontvang je een opzegbevestiging.