Beëindiging lidmaatschap / competitie deelname

Beëindiging van het lidmaatschap / competitiedeelname

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen en het seizoen loopt van 1 aug t/m 30 juli.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail of brief) en moet vóór 1 juni bij de ledenadministratie zijn gemeld.

Beëindiging van competitiedeelname voor het nieuwe seizoen kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail of brief) en moet vóór 1 april bij de Technische Commissie zijn gemeld.

Wanneer de beëindiging niet tijdig is ontvangen, is men verplicht de voor het speelseizoen geldende contributie te blijven betalen.

Als bewijs van de schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap ontvang je een afmeldingsbevestiging, met opgave van eventuele achterstallige contributie.
Ontvang je niet binnen twee weken de afmeldingsbevestiging, dan is het verzoek tot beëindiging niet bij de ledenadministratie binnengekomen en moet je een nieuw verzoek insturen.

 

Wettelijke regeling inzake Stilzwijgende verlenging lidmaatschappen

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.
De ingangsdatum: 1 december 2011.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:
“De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.”

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.