Aanmelden

Aanmelden als lid
Wil je graag badminton een keer proberen, zonder direct lid te worden, dan kan dat. Iedereen mag 2 keer zonder verdere verplichtingen en kosten meespelen. Hierbij kun je zolang een racket van de vereniging lenen. Besluit je om lid te worden, dan kun je je inschrijven. Inschrijven geldt in principe voor minimaal één verenigingsjaar. Om je aan te melden bij de vereniging kun je hier het inschrijfformulier ophalen. Deze kun je ingevuld en ondertekend inleveren bij één van de aanwezige bestuursleden op een speelavond of opsturen naar de ledenadministratie.

Download het inschrijfformulier voor het lidmaatschap hier.

Beëindiging van het lidmaatschap
Afmelden als lid kan per e-mail of schriftelijk per brief via de ledenadministratie voor 1 juni van elk jaar. Wanneer het afmelden niet tijdig is gebeurd, is men verplicht de voor het speelseizoen geldende contributie te betalen. Als bewijs van de schriftelijke afmelding ontvang je bevestiging van afmelding, met opgave van eventuele achterstallige contributie. Wordt de afmeldingsbevestiging niet binnen twee weken ontvangen, dan is de afmelding niet bij de ledenadministratie binnengekomen en moet een nieuwe afmelding verzonden worden.

Heb je nog vragen over contributies, aanmelden en/of afmelden, dan kun je contact opnemen met de ledenadministratie: bctgooi@gmail.com