Contributie

De contributie zal in twee (gelijke) delen in de maanden oktober en januari worden geïnd per automatische incasso.

Wordt je gedurende het seizoen lid, dan kan er sprake zijn van een korting op de contributie. Zie voor aanvullende informatie het huishoudelijk reglement.

Voor de verschillende type lidmaatschappen geldt de volgende contributie bijdrage:
• Jeugdleden recreanten: € 166,-
• Senioren recreanten: € 203,-
• Senioren competitie plastic shuttle: € 270,-
• Senioren competitie veren shuttle: € 298,-

Nieuwe leden betalen naast de contributie éénmalig € 35,- inschrijfgeld.