Privacybeleid

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de vereniging van u verzamelt en hoe de vereniging die gegevens gebruikt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u vragen of opmerkingen heeft overxxxx
• de privacyverklaring,
• onze facebook  pagina of
• content op deze website, 
neem dan contact op met het secretariaat.