Op deze pagina kan je alle gegevens invullen om je aan te melden als lid van BC 't Gooi.
Na het invullen en versturen van de gegevens, ontvang je direct een bevestiging.
Naast de contributie wordt eenmalig een bedrag van € 35,- aan inschrijfgeld geïncasseerd.

Voordat je het formulier instuurt wijzen we je nog op ons Privacy Reglement en ons Huishoudelijk Reglement.

Verder vragen we je om een foto te uploaden voor je labelpas zoals hiernaast afgebeeld.


 

Aanmeldformulier lidmaatschap BC ’t Gooi

Een (pas)foto waarin jouw gezicht duidelijk zichtbaar is.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 aug t/m 30 juli.
Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni te gebeuren.

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de privacyverklaring die staat gepubliceerd op de website www.bctgooi.nl.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangevinkte gegevensverwerkingen:

Mij op de hoogte houden van het laatste nieuws binnen de vereniging door middel van nieuwsbrieven of e-mail.

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de website en andere social media kanalen van de vereniging zoals bijv. facebook.

Het opnemen van mijn (pas)foto in de ledenadministratie t.b.v. de ledenpas.

Doorlopende machtiging SEPA

De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso.
Deze betaling wordt in twee termijnen geïnd, namelijk in september/oktober én januari/februari.

Bent u het niet eens met een afschrijving dan heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Ook kunt u te allen tijde de machtiging intrekken.

Incassogegevens van de vereniging:

Naam: Badmintonclub 't Gooi

IncassantID: NL69ZZZ405174850000

Adres: Prins Mauritslaan 27

Plaats: 1405 CT Bussum