Corona update (3)

De overheid heeft vanavond, 23 maart 2020, opnieuw de maatregelen i.v.m. het Corona-virus aangescherpt. Alle evenementen tot 1 juni 2020 worden geannuleerd. Dit geldt ook voor evenementen met minder dan 100 personen.

We hadden dit graag anders gezien, zeker in het kader met de boodschap van deze e-mail. We zullen nl. de contributie voor de 2e helft van het seizoen binnenkort gaan innen. Voor een aantal van jullie is dit al gebeurd, maar ook voor jullie is onderstaande info van belang.
Ondanks dat het er naar uitziet dat we dit seizoen niet of nauwelijks nog kunnen badmintonnen, wordt de contributie als normaal geïncasseerd.

Er zijn verschillende berichten in de media die gaan over (financiële) compensatie en (tussentijdse) opzegging.
De artikelen gaan over abonnementen bij (commerciële) sportaanbieders en volgens het consumentenrecht is daar compensatie van toepassing.
BC 't Gooi is géén commerciële sportaanbieder maar een vereniging waarvan jij lid bent. Als leden hebben wij ons verenigd met een gezamenlijk doel, nl. het uitoefenen van de badmintonsport, en als lid van de vereniging heb je een grote zeggenschap over alles wat er binnen de vereniging gebeurt, o.a. de financiën.

We hebben kort een paar punten op een rijtje gezet.
1. Het lidmaatschap is aangegaan voor een volledig seizoen. Het seizoen loopt van 1 aug t/m 31 jul van elk jaar. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk. De ALV heeft besloten de contributie in twee gelijke delen te incasseren (okt/nov én feb.mrt).
2. We zijn een vereniging en als bestuur kunnen wij niet eenzijdig beslissen over de aanpassing van de contributie of een compensatie hiervan. Dit kan kan alleen door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.
3. Deze crisis overkomt ons allemaal en het besluit om de accommodaties te sluiten en evenementen te annuleren wordt voor ons genomen. Hier is sprake van overmacht.
4. Als bestuur hebben wij bij Sportfondsen (De Lunet), Optisport (De Meent) én de gemeente Gooise Meren een verzoek tot financiële compensatie ingediend voor de periode dat BC 't Gooi geen gebruik kan maken van de sportaccommodatie.

Indien een compensatie wordt toegekend zullen wij als bestuur bij de ALV een voorstel indienen voor verrekening van deze compensatie aan de leden.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

We houden jaarlijks de ALV aan het einde van ieder seizoen, na de laatste reguliere speelavond.
I.v.m. het Corona-virus en de huidige maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen vinden wij het als bestuur onverantwoord om een ALV in juni 2020 te organiseren.
Volgens de statuten artikel 11 wordt de ALV gehouden binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar. Het boekjaar van BC 't Gooi loopt van 1 aug t/m 1 jul.
Als bestuur hebben we daarom besloten de ALV te verplaatsen naar september 2020.

Hiervoor zullen alle leden van het seizoen 2019-2020 worden uitgenodigd.
De exacte datum zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt met inachtneming van een termijn van 8 dagen.

We rekenen op jullie begrip en vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om een compensatie te regelen met de verhuurders van de sportaccommodaties.

Wij adviseren iedereen de voorschriften van het RIVM nauwgezet op te volgen. Alleen hierdoor kan een verdere aanscherping van maatregelen worden voorkomen en wordt de verspreiding van het virus een halt toe geroepen.

Categorieën: Corona

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *